Időpontfoglalási szabályzat

Időpontfoglalással kapcsolatban, az alábbi tudnivalókat mindenképpen érdemes figyelembe venni.

Sminktetoválásra időpont előjegyzésére telefonon, és online időpontfoglaló rendszeren keresztül, vagy a honlapon található űrlap kitöltésével van lehetőség. Az időpont foglalása után 48órán belül tetoválandó területenként 15.000.-Ft időpontfoglaló díj fizetése szükséges. Az összeg a tetováláskor az árba beszámításra kerül! (számla ellenében személyesen vagy utalással fizetendő)

Amennyiben a vendég a lefoglalt időpontban nem jelenik meg, nem történt időben lemondás, vagy időpont módosítás, abban az esetben a foglaló összege elveszik.

Az időpont díjmentes módosítása, lemondása a foglalt időpont előtt legkésőbb 48 órán belül lehetséges. Időpont módosításra 1x van lehetőség, az új időpont a halasztásra került időponttól számított 2 hónapon belül érvényes.

A vendég és Wächter Krisztina sminktetováló között a jogviszony a kezelési időpont lefoglalására vonatkozó foglaló fizetéssel, valamint a kezelés napján aláírt kezelési beleegyező nyilatkozat aláírásával jön létre. A foglaló fizetését a vendég köteles a megadott határidőig megfizetni, a határidőig való nem teljesítés esetén Wächter Krisztina sminktetováló az időpont törlésére jogosult. 

Abban az esetben, ha Wächter Krisztina sminktetováló, előre nem látható ok miatt akadályoztatva van feladatai elvégzésében, továbbá egyéb elháríthatatlan és váratlan okból kifolyólag vendégeit az előzetesen lefoglalt időponton fogadni nem tudja, úgy minden esetben értesítést küld az érintett vendégnek/vendégeknek. Az értesítés módja e-mailen vagy telefonon keresztül történik.

Tekintettel a szolgáltatás nyújtását akadályozó probléma terjedelmére, Wächter Krisztina sminktetováló az érintett vendégeknek 2 alternatív időpontot ajánl fel a kezelés elvégzésére. Amennyiben a vendég a felajánlott időpontok egyikét sem fogadja el, úgy Wächter Krisztina sminktetováló nem köteles további ajánlat tételre, melynek értelmében az időpont a vendég által lemondottnak tekintendő és a foglaló elveszettnek minősül. Jelen esetben a vendég a foglaló visszafizetésére nem tarthat igényt.

A foglaló megfizetésével a vendég kifejezi, hogy a jelen tájékoztatást teljes mértékben megértette, az abban foglaltakat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá Wächter Krisztina sminktetováló felé e tájékoztatásnak megfelelően kártérítési igénnyel nem él.

A sminktetoválás ajándéknak is kitűnő!